วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “ต้นคอม เกมส์ 2565” ณ สนามที่ว่าการอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดย นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วัตถุประสงค์ ในจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงานราชการ

Share: