วันอังคาร ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหินโงม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.ตำบลบ้านหินโงม) ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และร่วมจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน พื้นที่ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี – เป้าหมาย ขับเคลื่อนการจัดถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน พื้นที่ตำบลบ้านหินโงม 100 %

Share: