ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลบ้านหินโงม 

 

บ้านหินโงม  บริเวณบ้านหินโงม เมื่อครั้งก่อนเป็นป่า และโขดหิน อันเป็นหินพะลานเป็นลักษณะโบราณ ในทิศตะวันออก อยู่ที่กลาง
หนองเดิ่น ซึ่งติดกับหนองหญ้าวัง หินเป็น หินงุม ก้อนใหญ่มาก มีแหล่งน้ำหลายหนองติดต่อกันมีปลาชุมมากในตอนนั้น พร้อมทั้งลำห้วยเสียวอีกด้วยในรอบ ๆ ขอบหนอง มีกอไผ่กระชะเต็มไปหมดมากมาย ในฤดูฝนจะมีหน่อไม้ไผ่ขึ้นเต็มไปหมด ทำมาหากินสะดวก ก่อนจะมาตั้งบ้าน โดยมีนายบุตรตะวงษ์ มาลินี ได้อพยพเอาวัว ควาย หนีห่ามากับพวก มาจากบ้านยวด จำนวน ๘ ครัวเรือน
เพราะว่าตอนนั้นวัว ควาย ตายห่ากันจำนวนมาก
ได้อพยพมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ มาถางป่าทำคอกวัว ควาย หนีห่ากัน ต่อมาได้มีเพื่อนบ้านมาจากบ้านยวดมาเห็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ดี ทำมาหากินง่าย และสะดวก ก็เลยอพยพมาตั้งหลักอยู่ประมาณ ๒๖ ครัวเรือน
มาทำมาหากินกัน ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ก็เลยขอจัดตั้งหมู่บ้านขึ้น ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหินงุม “ ส่วนทางราชการได้ออกมา
ตรวจสอบดู และมาแต่งตั้งหมู่บ้านในปีนั้นได้เห็นว่าไม่เป็นศิริมงคล ต่อบ้านเมือง ก็เลยเปลี่ยนชื่อบ้านให้ใหม่ มีชื่อว่า “ บ้านหินโงม “ ในปัจจุบันนี้ ในการสร้างบ้านแปลงเมือง ให้เจริญรุ่งเรือง โดยมีผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ มาจนถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนนั้น
บ้านหินโงมยังขึ้นกับตำบลสร้างคอมอยู่ และต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้แยกจากตำบลสร้างคอม มาขึ้นตำบลบ้านยวด และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้แยกมาเป็นตำบลบ้านหินโงม ซึ่งมีนายกรม สิมดี เป็นกำนันปัจจุบัน

 

บ้านน้ำเที่ยง
ชื่อบ้านน้ำเที่ยง ตั้งตามวังน้ำมีลำห้วยวังน้ำเที่ยงเป็นนามตั้งชื่อบ้านมีห้วยดูน และเป็นหนองน้ำที่เป็นสนมลอยอยู่มีน้ำไหลตลอดปี มีศาลเจ้าปู่ดูนชื่อ “ ขุนศรีรัตนาค “ และได้มีการจัดตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้บูรณะมาจนถึงทุกวันนี้

บ้านสร้างแก้ว
เดิมชื่อ “ บ้านหนองผักแว่น ” บ้านตลิ่งชันได้ย้ายโรงเรียนมาจากศาลาวัดบ้านตลิ่งชัน มาก่อตั้งอยู่พื้นที่โคกหนองผักแว่น โดยมีนายสัน บุญแสนแผ่น พร้อมกับนายอุทัย สร้างแก้ว เป็นครูในโรงเรียนเดียวกัน แล้วก็มีชาวบ้านได้อพยพตามโรงเรียนออกมา
ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นประมาณ ๕ ครอบครัว และได้ตั้งนามหมู่บ้านขึ้นใช้ชื่อว่า “ บ้านหนองผักแว่น “ ในผี พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งต่อมาได้มีประชาชนย้ายมาจากตลิ่งชัน และถิ่นอื่นมามาก เลยได้ตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นชื่อว่า นายบุญมี พลแสงเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ โดยได้ใช้นามสกุลของ พ่ออุทัย สร้างแก้ว เป็นหมู่บ้าน “ สร้างแก้ว “ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ อยู่ต่อมาผู้ใหญ่บ้านคนเดิมหมดวาระลงเลยได้ตั้งคนใหม่ขึ้นเป็นคนที่สองขึ้นชื่อว่า นายสวัสดิ์ คงทะนา เป็นผู้ใหญ่คนปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔

บ้านตลิ่งชัน
บริเวณที่ตั้งบ้านตลิ่งชันเมื่อครั้งก่อน เป็นป่าดงดิบหนาทึบ มีสัตว์ป่ามากมาย และคาดว่าอาจเป็นที่ตั้งบ้านของคนยุคก่อน เพราะมีวัตถุโบราณเก่าให้เห็น เป็นต้นว่า อิฐ กระเบื้อง ไห และเคยมีโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนตามคำบอกเล่าบ้านตลิ่งชันมี ลำน้ำห้วยหลวง ลำห้วยกุด อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน และยังมีบ่อเปือยขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ชื่อของหมู่บ้านมีความเป็นมาว่า มีนายพรานล่าสัตว์ชื่อว่า “ นายพรานกอง “ เป็นคนบ้านม่วงได้มาล่าสัตว์ และได้พักกินน้ำจะลงไปตักน้ำมาเพื่อดื่มกินแต่ไม่สามารถลงได้ จึงได้หาไม้มาทำเป็นบันไดเพื่อลงไปตักน้ำลำห้วยหลวง ต่อมานายพรานกองจึงได้ย้ายมาตั้งชุมชนขึ้นเพราะบริเวณเขตหมู่บ้านนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นต้นว่า ปลาชุกชุม สัตว์ป่าชุกชุม พืชพรรณธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ” บ้านตลิ่งชัน ” จนถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันบ้านตลิ่งชัน ยังคงมีป่าไม้หนาแน่นอยู่ในเขตอนุรักษ์หรือเรียกว่า“ ดงบ้าน “ เพราะมีไม้ขนาดใหญ่ เป็นต้นว่า
ไม้ยาง ไม้แคน ( ต้นตะเคียน ) ซึ่งมีต้นใหญ่มาก และยังมีศาลปู่ดงบ้าน ที่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงให้ความเคารพ ศรัทธา และนับถือ อยู่ในเขตป่าดงบ้านอีกด้วย

บ้านดงศรีชมชื่น
บริเวณบ้านดงศรีชมชื่น เมื่อครั้งก่อนเคยเป็นป่าดงดิบมาก่อน ทางทิศใต้ของหมู่บ้านมีลำห้วยทับโทนไหลไปบรรจบกับ
ห้วยผลากด ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีห้วยปลากดไหลลงไปห้วยหลวง ห้วยปลากดสมัยก่อนตามคำบอกเล่าของคนแก่ว่า
ห้วยนี้จะมีปลากดมากกว่าทุกปลา จึงได้ชื่อว่าห้วยปลากด ตราบเท่าทุกวันนี้ สมัยก่อนเมื่อแรกตั้งหมู่บ้านดงศรีชมชื่น มีชื่อว่าบ้านดงคำบอนตามชื่อของห้วยคำบอน ห้วยคำบอนนี้อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านแต่ผู้คนเจ็บป่วยตายวันละ ๒ คน เพราะโรคไข้ป่า( มาลาเรีย ) เลยมาตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ พ่อตู้จารย์พิมพ์ พหินธุนิบาต เป็นผู้ตังชื่อบ้าน ” ศรีชมชื่น “
คนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้าน คือ นายบุญมา ยวดทอง , นายเคน ศรีสร้างคอม ,นายสีทา พินธุนิบาต มาจากบ้านหินโงม นายเต็ม ศรีสุพัฒน์ มาจากขอนแก่น นายคำ เหล่าสะพาน , นางเดือน คำพีระ มาจากมหาสารคาม มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายมัย แก้วแสนชัย เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ ๓ วัน ก็เสียชีวิต เป็นผู้นำสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้

บ้านศิลาทอง
แต่ก่อนเป็นบ้านหินโงม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แยกหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ตั้งชื่อบ้านว่า “ บ้านศิลาทอง “ เพราะว่ามี
หินใหญ่ อยู่ที่ตะวันตกของหมู่บ้าน ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อบ้านว่า บ้านศิลาทอง ตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายโฮม พันธุ์ฆ้อง คนที่ ๒ คือ นายทองฤทธิ์ ครั่งยวด

Share: