Posted in จดหมายข่าว

การแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน “หินโงมเกมส์ 66” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จัดทำแผนโครงการขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. หัวหน้าสวนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี โดยมี นายเอราวัณ รัตน เดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานในพิธี

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันอังคาร ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ท่านนายกฯ อุดร ชันธะชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมกับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหินโงม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในตำบลบ้านหินโงม เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “ต้นคอม เกมส์ 2565” ณ สนามที่ว่าการอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดย นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วัตถุประสงค์ ในจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และหน่วยงานราชการ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในตำบลบ้านหินโงม ประชุมหารือการขับเคลื่อน และเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปิยก ลดโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้มีถังขยะเปียกทุกครัวเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...