วันอังคาร ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ท่านนายกฯ อุดร ชันธะชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมกับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหินโงม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในตำบลบ้านหินโงม เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Share: