Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหินโงม

วิธีป้องกันและควบคุมป้องก…

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณร…

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันนี้ 14กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ กรกฎ นายอาเภอสร้างคอม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเด็กอาสาป้องกันภัยโควิด -19 (Covid 1919)ของสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหินโงม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ประกอบด้วย 4 บทเรียน ดังนี้ 1. รู้จักโควิด-19 (Covid 1919) อย่างถูกต้องเข้าใจลักษณะของโรค การแพร่เชื้อ การติดต่อ 2. มีวินัย ห่างไกลโควิด-19 (Covid 1919) รู้จักวิธีป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส และการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้ปลอดภัย จากการติดเชื้อ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ การกินอาหารปรุงสุกร้อนอยู่เสมอ การแยกภาชนะ และเว้นระยะห่างทางสังคม 3. กักตัวผู้สูงอายุ ได้แต่มองตา สัมผัสด้วยใจ เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม ปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไวรัสสาหรับผู้สูงอายุ 4. วัยรุ่น ช่วยได้ เพื่อเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวิธีดูแลผู้สูงอายุในช่วงกักตัวและให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมิน ITA งบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันนี้ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านหินโงม ซึ่งจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ตามแผนปฏิบัติ การประจำปี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความสามารถด้านกีฬา ภายใต้การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เข้าใจกฎกติกา ของกีฬาแต่ละประเภท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหินโงม ตำบลบ้านหินโงม อำเภสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Continue Reading...