Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง #ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ หน้าเสาธงหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จัดกิจกรรมช่วงเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในตำบลบ้านหินโงม เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักชาวพุทธ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่ การประกวดต้นเทียน ประกวดสวดมนต์/ไหว้พระ ประกวดการอาราธนาศีล ตอบปัญหาธรรมะ และการปะกวดสรภัญญะ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุจากวาตภัย เยียวยาหลังได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนัก ลมแรง ในพื้นที่ บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 องค…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 8 กันยายน 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง “วันประมงแห่งชาติ” หรือวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว หมู่ที่ 1,2,3 และ 7 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยในงานพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีกล่าวเปิดโครงปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งน้ำจืดลงในหนองน้ำสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศให้กับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม พร้อมกับได้ปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ รวมจำนวนกว่า 200,000 ตัว

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมช่วงเข้าพรรษา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับโอน(ย้าย)ข้าราชการพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตำแหน่ง ครู จำนวน 3 อัตรา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 20 ก.ค.66 เวลา 09.30 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นประธาน โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ (คลองสวย น้ำใส) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหินโงม คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม ร่วมกันกำจัดวัชพืช ณ สะพานห้วยหลวง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้น้ำสะอาดและไหลสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง/ต้น)

Continue Reading...