วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จัดพิธีไหว้ย่าว้อ เพื่อสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันลอยกระทงโดยมี นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธาน และเปิดงานวันลอยกระทงประจำปี 2565 ณ หนองหญ้าอ้อ ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม และการแสดงจากโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน

Share: