ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท คุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.บ้านหินโงม
Share: