วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เปิดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ หนองหญ้าว้อ ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม และการแสดงจากโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน


Share: