วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะ เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Share: