Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโงม นำโดย นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบ้านหินโงม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นประธานในพิธี โดยได้รับมอบ ให้แก่ รองนายก อบต. ,ประธานสภา ฯ, รองประธาน ฯ ,สมาชิก อบต. ,รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส่วนราชการ, และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ในสังกัด อบต.บ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมจิตอาสา

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา นักวิชาการสาธารณสุข และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมประชาคม โครงการชุมชนล้อมรักษ์ CBTx(community Based Treatment) ณ วัดสามัคคีพัฒนาราม บ้านหินโงม เป็นการปฏิบัติการขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอย่าเสพติด โดยมีสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินโงม เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางของโครงการ CBTx เพื่อให้ชุมชนตำบลบ้านหินโงม ปลอดยาเสพติด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมคณะทำงานกองทุนธนาคารขยะตำบลบ้านหินโงม และดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ณ วัดสามัคคีพัฒนาราม บ้านหินโงม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมภายในงานมีการรับซื้อขยะในชุมชน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะตำบลบ้านหินโงม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 2 มีนาคม 2567องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้รับเกียรติจาก นายหรั่ง ธุระพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ประจำปี 2567 “หินโงมเกมส์67” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลบ้านหินโงม สนใจและรักในการเล่นกีฬา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในตำบล โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหินโงม ผู้อำนวยการทั้ง 4 โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน นำประชาชนแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมบูรณาการร่วมกับจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานราชการอื่นๆ ดำเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) เพื่อให้ความรู้และออกบริการประชาชนในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยมีการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ อาทิเช่น ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การบริการตรวจวัดสายตาของผู้สูงอายุ รับฟังปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานกองการการศึกษา ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.บ้านหินโงม เป็นต้น

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะเปียก และตรวจติดตามการใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือน และถังขยะเปียกรวมประจำชุมชน 📍ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม

📆วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567…

Continue Reading...