วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามงานราชการในพื้นที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในพื้นที่กำกับดูแล (อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม และอำเภอพิบูลรักษ์) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายโกเมศ บุญสนิท ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ผู้แทน)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสร้างคอม สาธารณสุขอำเภอสร้างคอม (ผู้เเทน)พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้ารับการตรวจติดตามงานในหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Share: