วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก นายอุดร ขันธะชัย นายก อบต.บ้านหินโงม คณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.บ้านหินโงม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านบ้านหินโงม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก โดยการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันโรคระบาด ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ อบต.บ้านหินโงม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านบ้านหินโงม

Share: