วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมคณะทำงานกองทุนธนาคารขยะตำบลบ้านหินโงม และดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ณ วัดสามัคคีพัฒนาราม บ้านหินโงม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมภายในงานมีการรับซื้อขยะในชุมชน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะตำบลบ้านหินโงม

Share: