นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุจากวาตภัย เยียวยาหลังได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกหนัก ลมแรง ในพื้นที่ บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Share: