วันที่ 8 กันยายน 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง “วันประมงแห่งชาติ” หรือวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงมและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว หมู่ที่ 1,2,3 และ 7 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยในงานพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีกล่าวเปิดโครงปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งน้ำจืดลงในหนองน้ำสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศให้กับตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหินโงม พร้อมกับได้ปล่อยพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ รวมจำนวนกว่า 200,000 ตัว

Share: