วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอำเภอสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี พร้อมนี้ได้กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และรับใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ต่อต้านยาเสพติด จากนายเอราวัณ รัตนเดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม

Share: