วันที่ 16 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้จัดกิจกรรม การให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องแนวทางการป้องกันโรคฝีดาษวานร (ฝีดาษลิง) และเน้นย้ำให้เข้าใจแนวทางการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล(Universal Prevention)

Share: