วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมพิธีเนื่องใน”วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งในงานจัดให้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ

Share: