วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานตำบลบ้านหินโงม และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านหินโงม ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม นายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานตำบลบ้านหินโงม และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านหินโงม ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นายจรัญศิริ ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโงม พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Share: