วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมงานประเพณี “ของดีอำเภอสร้างคอมและเฉลิมฉลองครบรอบ 47 ปี อำเภอสร้างคอม” ปี 2565 ในงานประกอบด้วย ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี ซุ้มนิทรรศการสินค้า OTOP ของดีตำบลบ้านหินโงม

Share: