วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหินโงม ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายจรัญศิริ ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโงม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหินโงม ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญในครั้งนี้

Share: