วันนี้ 14กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสกนธ์ กรกฎ นายอาเภอสร้างคอม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาเด็กอาสาป้องกันภัยโควิด -19 (Covid 1919)ของสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหินโงม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ประกอบด้วย 4 บทเรียน ดังนี้ 1. รู้จักโควิด-19 (Covid 1919) อย่างถูกต้องเข้าใจลักษณะของโรค การแพร่เชื้อ การติดต่อ 2. มีวินัย ห่างไกลโควิด-19 (Covid 1919) รู้จักวิธีป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส และการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้ปลอดภัย จากการติดเชื้อ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ การกินอาหารปรุงสุกร้อนอยู่เสมอ การแยกภาชนะ และเว้นระยะห่างทางสังคม 3. กักตัวผู้สูงอายุ ได้แต่มองตา สัมผัสด้วยใจ เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม ปรับเปลี่ยนสภาพที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไวรัสสาหรับผู้สูงอายุ 4. วัยรุ่น ช่วยได้ เพื่อเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวิธีดูแลผู้สูงอายุในช่วงกักตัวและให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

Share: