วันนี้ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอุดร ขันธะชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านหินโงม ซึ่งจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ตามแผนปฏิบัติ การประจำปี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางความสามารถด้านกีฬา ภายใต้การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เข้าใจกฎกติกา ของกีฬาแต่ละประเภท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหินโงม ตำบลบ้านหินโงม อำเภสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

Share: