จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่

เชิญเข้าร่วมการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านหินโงม ซึ่งมีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค โดย มีผู้นำในการเต้น
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม การแต่งกาย (ชุดออกกำลังกาย)
Share: