วันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมรูปทรงม้า ที่ว่าการอำเภอสร้างคอม

Share: