วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. : นายพิสันติ์ ลำเพยพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันนวมินทรมหาราช” ณ หอประชุมอำเภอสร้างคอม

Share: