วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จัดกิจกรรมช่วงเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในตำบลบ้านหินโงม เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักชาวพุทธ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่ การประกวดต้นเทียน ประกวดสวดมนต์/ไหว้พระ ประกวดการอาราธนาศีล ตอบปัญหาธรรมะ และการปะกวดสรภัญญะ

Share: