ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เรื่อง แจ้งปิดศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านหินโงม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ขอแจ้งปิดศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านหินโงมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มกราคม 2566 หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 1669 หรือ 095-1876460 (ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสร้างคอม) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Share: