ประชาสัมพันธ์สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดทำสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในชุดที่มีชื่อว่า “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ”

เนื่องด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดทำสื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในชุดที่มีชื่อว่า “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” (speaker)เป็นละครวิทยุสั้นๆ ทั้งหมด 365 ตอน โดยท่านสามารถเข้าฟังได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://justicechannel.org/format/listen/know-law-with-us/lawsounds365

และขอความอนุเคราะห์ทุกท่านนำสื่อเสียงฯนี้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและประชาชนในพื้นที่ของท่านต่อไป

โดยทางกระทรวงยุติธรรมจะทำการติดต่อไปยัง กรรมการและเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชน หรือผู้ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เพื่อทราบถึงผลการประชาสัมพันธ์สื่อเสียงประชาสัมพันธ์นี้ ในลำดับต่อไป

ขอบพระคุณค่ะ

 

Share: