แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต. ผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักปลัดอบต.

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์
Share:

Author: mungmee