ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท ทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานจ้าง ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด จำนวน 2 อัตรา

2. พนักงานจ้าง ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานจ้าง ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

Share: