Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เข้าร่วมพิธีเนื่องใน”วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสร้างคอม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งในงานจัดให้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จัดทำแผนโครงการขับเคลื่อน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

กิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Continue Reading...